bij Manshoven praktijk.

Manshoven praktijk werd opgericht in 2006 en is inmiddels uitgegroeid tot een groepspraktijk voor psychologische begeleiding en psychotherapie met een breed ambulant aanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen.

U komt binnen ons team terecht bij universitair geschoolde en erkende psychologen en pedagogen met elk hun eigen specialisme, interesse en ervaring. Daarnaast behoren mindfulness-training en loopbaanbegeleiding tot ons aanbod. Wij werken met behandelmethoden waarvan onderzoek heeft aangetoond dat ze werkzaam zijn. Wij streven ernaar om zowel laagdrempelige als gespecialiseerde zorg aan te kunnen bieden. Waar nodig werken wij mits uw toestemming ook samen met verwijzers en hulpverlening.
U kan zowel op eigen initiatief als op verwijzing terecht met uw vragen.

Lees meer

Hulpvragen

 • Somberheid en depressieve klachten
 • Angst (zoals fobieën, faalangst, paniekaanvallen) en dwang (zoals smetvrees, controledwang, veelvuldig checken)
 • Aanpassings- en verwerkingsmoeilijkheden (trauma, rouw, ziekte, pijn)
 • Werkgerelateerde en studiemoeilijkheden (stress, overbelasting, burn-out, pesten, uitstelgedrag)
 • Contacten en relaties (zoals werken rond assertiviteit en eenzaamheid)
 • Slaapproblemen
 • CVS en fibromyalgie
 • Eetproblemen en eetstoornissen
 • Persoonlijke kwetsbaarheden (zoals minderwaardigheid, zelfopoffering, hoge eisen, …) en persoonlijkheidsproblemen
 • Gedragsproblemen (zoals omgaan met impulsiviteit en agressie)
 • Nazorg na een opname
Neem contact op
 • Bij peuters en kleuters: problemen met eten, slapen, driftbuien, afscheid, opvoeding, zindelijkheid, ...
 • Bij lagere schoolkinderen: problemen op school (met gepest worden of pesten, met vrienden, leermoeilijkheden, schermtijd, problemen met eten, overgewicht, opstandig gedrag, moeite met aandacht en concentratie, somberheid, teruggetrokken gedrag, verlegenheid, angsten (zoals faalangst, schoolfobie, sociale angst), verlies en rouw, versterken van sociale vaardigheden, ...
 • Bij adolescenten: negatief zelfbeeld, zelfverwonding, gedachten aan zelfdoding, piekeren en negatief denken, angstklachten, verlies en rouw, problemen op school (te weinig motivatie, onderpresteren, spijbelen, tuchtproblemen), gedragsmoeilijkheden (geprikkeldheid, grensoverschrijdend gedrag, verslaving, identiteitsproblemen en gender, moeilijkheden op sociaal vlak, vermoeden van autisme
 • In het gezin: (v)echtscheiding, moeilijke interacties in het (nieuw-samengesteld) gezin, ziekte van een ouder, verlies van een ouder of kind
Neem contact op
 • Vastlopen in communicatie
 • Verbindingsproblemen
 • Seksuele problemen binnen de partnerrelatie
 • Geweld
 • Omgaan met verslavingsgedrag
 • Omgaan met psychische problemen binnen de partnerrelatie
Neem contact op
Op gebied van cognitieve gedrags- en schematherapie:
 • Supervisie: wanneer je in het kader van je opleiding supervisie nodig hebt. Er zal dan bij start een plan gemaakt worden welke leerdoelen je wil halen, en op welke wijze we die willen bereiken.
 • Leertherapie: wanneer je beter zicht wenst te krijgen op hoe je in elkaar zit als persoon, en hoe dat van invloed is op de therapieën die je zelf geeft.
Neem contact op

Afspraak plannen

Voor het plannen van een afspraak kan u contact opnemen met onze secretaresse Joline.

Gelieve bij afwezigheid van onze secretaresse, uw naam en contactgegevens in te spreken zodat wij zo spoedig mogelijk contact met u kunnen opnemen.

Aanbod

U kunt terecht op eigen initiatief of op doorverwijzing van een deskundige.
Wij bieden de volgende therapievormen aan:

Cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm die ervan uitgaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels is gebaseerd op onze voorgeschiedenis, op wat we in het verleden hebben geleerd. Door die voorgeschiedenis zijn we immers gaan denken, voelen en handelen op onze eigen specifieke manier. Op een bepaald ogenblik in ons leven kan dit klachten met zich meebrengen.

Lees meer

Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij of zij kijkt naar zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Deze manier van kijken is deels gebaseerd op ons temperament (de aard van het beestje) maar evenzeer op ervaringen en herinneringen die we meedragen. Doordat sommige moeilijke ervaringen nooit gecorrigeerd werden, wordt informatie soms eenzijdig geïnterpreteerd. Soms merken we dat we daardoor in ons volwassen leven terecht komen in vaste patronen: klachten die steeds terugkomen in voelen, denken en handelen of in relaties met anderen.

Lees meer

De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing of letterlijk desensitisatie en herprogrammering door oogbewegingen. Het is een therapie voor mensen die last blijven ondervinden ten gevolge van bijvoorbeeld een schokkende ervaring of verlieservaring (rouw).

Lees meer

Psychoanalytische therapie is een vorm van psychotherapie gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de cliënt.

Lees meer

Systeemtherapie wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd.

Lees meer

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining die je beter leert omgaan met stress, slapeloosheid, piekeren, depressie, burn-out, pijn, … en zorgt voor een toename van algemeen welzijn en eigenwaarde.

Lees meer

Loopbaancoaching is een begeleiding waarbij loopbaangerelateerde vragen aan bod komen.

Lees meer

Onduidelijkheid over terugbetaling psychologische zorg

Recent berichtte de pers over uitbreiding van terugbetaling van psychologische zorg vanaf september. Er zal daarbij onderscheid gemaakt worden tussen eerstelijnszorg (die rechtstreeks toegankelijk…

Lees meer

Locaties

Manshoven praktijk heeft twee praktijkadressen:

Manshoven Praktijk Locatie Borgloon

Manshoven Praktijk - Locatie 1

Manshoven 1
3840 Borgloon (op de grens met Heers)

Kaart & routebeschrijving

Manshoven Praktijk Locatie Rukkelingen-Loon

Manshoven Praktijk - Locatie 2

Bovelingenstraat 378
3870 Rukkelingen-Loon

Uitsluitend consultaties door Yassira Si Mhand.

Kaart & routebeschrijving

Contact

Voor meer informatie of een afspraak kan u contact opnemen met onze secretaresse Joline op het nummer +32 (0) 487 63 64 66.

Openingsuren secretariaat:

Maandag 13u00 – 16u00
Dinsdag 13u00 – 16u00
Donderdag 9u00 – 16u00

Indien we in gesprek zijn, nemen we de telefoon niet op, maar u kan een bericht inspreken op voicemail, een mail sturen naar info@manshovenpraktijk.be of onderstaand formulier invullen en dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.