• Ergotherapeute
 • Autismecoach

Dina heeft haar diploma Bachelor in de Ergotherapie behaald in 2015 en heeft sindsdien ervaring opgedaan bij zowel kinderen als volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen. Momenteel is ze werkzaam als ergotherapeut in de BuSO de Dageraad te Kortessem waar ze kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Als ergotherapeut bekijkt Dina samen met jou de mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk te handelen in het dagelijks leven. Wanneer een ziekte, een beperking of een ander probleem jouw vermogen beperkt om voor jezelf te zorgen, te werken of hobby’s uit te voeren kan een ergotherapeut je nieuwe vaardigheden aanleren, je adviezen geven, je informeren over hulpmiddelen en je ermee laten oefenen. Door middel van een behandelplan op maat werkt Dina samen met jou naar het herwinnen van jouw zelfstandigheid.

Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:

 • Ondersteunen in het behouden van zelfstandigheid (woon/werk/vrije tijd)
 • Heropbouwen en herverdelen van energie gedurende de dag
 • Leren organiseren en plannen in de domeinen vrije tijd, school en werk
 • Advies bij aankoop en gebruik van hulpmiddelen

Een autismecoach is een gediplomeerd specialist in autisme(spectrumstoornissen) ​die begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen met autisme en/of hun omgeving.

Als autismecoach werkt Dina vraag gestuurd, dat wil zeggen dat de noden van de cliënt centraal staan. Bovendien vertrekt ze vanuit de persoon, en niet vanuit de diagnose. Dina gebruikt BrainBlocks als instrument om in gesprek te gaan en om storingen in de relaties bespreekbaar te maken. Deze relaties kunnen betrekking hebben met zichzelf, de ander en/of de omgeving.

Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:

 • Verminderen van angsten en onzekerheden door psycho-educatie van ouders en/of het kind
 • Vrije tijdsbesteding optimaliseren
 • Overprikkeling in kaart brengen door opmaak van een sensorisch profiel
 • Bevorderen van sociale – en communicatieve vaardigheden
 • Leren organiseren en plannen in de domeinen vrije tijd, school en werk
 • Verhogen van de zelfredzaamheid
 • Transfers maken tussen school/instelling en thuis

Dina neemt op regelmatige basis deel aan intervisie zowel monodisciplinair als multidisciplinair.

Dina is lid van de beroepsvereniging van ergotherapeuten, zie www.ergotherapie.be

Tarieven en terugbetaling
Op dit moment is er nog geen terugbetaling van het ziekenfonds voorzien. Een tegemoetkoming voor ergotherapie kan enkel via een revalidatiearts. Een aantal mutualiteiten biedt via de aanvullende verzekering een terugbetaling aan.

Indien u over een PAB of een PVB beschikt, is facturatie naar het VAPH mogelijk.

Dina Claassen