Manshoven Psychologenpraktijk heeft de informatie op deze website met grote zorg samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid of onvolledigheid van de hierbij verstrekte informatie kan Manshoven Psychologenpraktijk geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Evenmin kan Manshoven Psychologenpraktijk aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik.
Manshoven Psychologenpraktijk garandeert niet dat elektronische berichten tijdig worden ontvangen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Manshoven Psychologenpraktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.

Het is Manshoven Psychologenpraktijk als enige en ten allen tijde toegestaan de inhoud van deze website te wijzigen.