• Klinisch psychologe

Sinds 2001 werkt Ellen als klinisch psychologe samen met kinderen, jongeren en hun ouders en staat ze bij het Vrij CLB Limburg in voor zowel het coördineren als het uitvoeren van begeleidingstrajecten. Verder voert zij psychodiagnostisch onderzoek uit naar cognitieve vaardigheden, leerstoornissen en ontwikkelingsstoornissen. Binnen deze context heeft zij heel wat ervaring opgedaan met een breed spectrum van problemen en is zij goed vertrouwd met Integrale Jeugdhulpverlening.

Zij volgde een 3-jarige verdiepende opleiding voor zowel het oplossingsgerichte als gedragstherapeutische kader om zich verder te bekwamen in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders.

In 2016 kende de samenwerking tussen Ellen en Manshoven Praktijk reeds zijn aanvang.

Naast haar gedragstherapeutische en oplossingsgerichte blik, bekijkt ze moeilijkheden en gedrag van cliënten vooral vanuit de context waarin ze leven. Hierbij vertrekt ze vanuit de beleving van de gezinsleden en staat ze stil bij de betekenis ervan. Ze zoekt naar krachten en mogelijkheden binnen de context en probeert wat vastgelopen is terug in beweging te brengen.

Ellen werkt vooral met adolescenten en (jong)volwassenen. Zowel bij individuele psychische problemen (angsten, depressieve klachten, eetproblemen, slaapproblemen, autisme, automutilatie, identiteit, rouw en verlies, gedragsmoeilijkheden, verslaving, moeilijkheden in de interactie, …) als studiegerelateerde problemen (schoolfobische klachten, faalangst, motivatieproblemen, over- en onderpresteren, uitstelgedrag, stress) kan je bij haar terecht.

Naast het werken met jongeren pakt zij ook graag partner- en gezinsgerelateerde problemen op (partnerrelatieproblemen; ziekte binnen het gezin; problemen voor, tijdens en na echtscheiding; interactieproblemen binnen (nieuw-samengestelde) gezinnen; begeleiding van kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek, …).

Zij blijft zich bijscholen om up tot date te blijven met nieuwe inzichten binnen het werkveld. Ook neemt zij deel aan intervisie.

Als klinisch psychologe is zij aangesloten bij de Belgische Federatie voor Psychologen (erkenningsnummer 782114390) en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP).