• Klinisch psychologe
  • Klinische neuropsychologe - ACT & Mindfulness

Eva is als klinisch psycholoog werkzaam in het psychiatrisch ziekenhuis Asster. Hier begeleidt ze volwassenen en ouderen met diverse problemen waaronder stemmingsklachten, angsten, burn-out, rouwverwerking, psychosomatische klachten of persoonlijke kwetsbaarheden.

Ze voltooide de basisopleidingen Acceptance & Commitment Therapie en Mindfulness, alsook de postgraduaat klinische neuropsychologie.

Je kan bij haar terecht voor individuele begeleiding en voor psychodiagnostisch onderzoek. Bij dit laatste verkrijgen we meer inzicht in de cognitieve vaardigheden waarbij nagegaan kan worden op welke domeinen zich eventueel moeilijkheden voordoen (zoals geheugen, aandacht, werktempo, probleemoplossende vermogens,…). Er kan bijvoorbeeld stilgestaan worden wat de impact is van een ongeval, of er sprake is van een neurodegeneratieve aandoening zoals een dementieel proces, of er sprake is van AD(H)D of wat de intellectuele vermogens zijn. Ook kan op dit vlak individuele begeleiding geboden worden.

Ze werkt met volwassenen en ouderen.

Eva is lid van:

BFP (Belgische Federatie van Psychologen)

Eva is erkend als klinisch psychologe door de psychologencommissie: 912115220