• Klinisch psycholoog
  • Psychoanalytisch psychotherapeut

Fatih is als psycholoog werkzaam bij Phi (Maastricht), een centrum waar angst, depressie, psychosomatische klachten of onverklaarbare lichamelijke klachten specialistisch worden behandeld. Eerder was hij werkzaam binnen de context van een centrum geestelijke gezondheidszorg waar personen met diverse problemen terecht kunnen.

In de praktijk hanteert hij een psychoanalytisch kader. Diegenen die een analyticus consulteren zijn personen op zoek naar zelfkennis en het begrijpen van de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan het eigen functioneren, om te komen tot een betere ontwikkeling van het eigen gevoelsleven.

In essentie gaat het om obstructies, remmingen die het gevoel geven vast te zitten. Door hierover in gesprek te gaan, zullen deze remmingen geleidelijk aan opgeheven worden. Doordat wij er steeds minder aan zullen vasthouden, creëren wij ruimte voor verandering.

Een zekere nieuwsgierigheid naar het eigen psychisch functioneren en hoe dit in verband staat met de voorgeschiedenis, is wenselijk.

Hij neemt frequent deel aan supervisie.
Hij werkt met adolescenten ( vanaf 16 jaar) en volwassenen.
Hij is erkend als klinisch psycholoog door de psychologencommissie: 911116995

Hij is aspirant lid van:

VVPT (Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie)