Hier komt een subtitel

Hier komt een korte uitleg.

  • opvoedingsvragen
  • gedragsproblemen
  • mogelijke diagnose
  • zelfbeeld/identiteit
  • pesten
  • (v)echtscheiding
  • opstandig gedrag/teruggetrokken gedrag van je kind
  • mentale beperking
  • hoogbegaafdheid
  • spijbelgedrag

Afspraak plannen

Voor het plannen van een afspraak kan u contact opnemen met onze secretaresse Joline.

Gelieve bij afwezigheid van onze secretaresse, uw naam en contactgegevens in te spreken zodat wij zo spoedig mogelijk contact met u kunnen opnemen.