• Klinisch orthopedagoge
  • Systeemtherapeute
  • ABFT level 1

Nele werkt als klinisch orthopedagoog (KULeuven 2010) en systeemtherapeut (vzw Rapunzel 2015) in het psychiatrisch ziekenhuis Asster, waar volwassenen met een verstandelijke beperking worden behandeld. Eerder werkte ze binnen het buitengewoon onderwijs, een groepsprakijk voor psychotherapeuten, Vaph en welzijnszorg.

Ze heeft tevens haar opleiding tot SEO-trainer voltooid. De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling helpt beter zicht te krijgen op de ontwikkelingsfase waarin een kind of cliënt zich bevindt en biedt op deze manier ook handvaten voor de begeleidingsaanpak.

Als pedagoog ligt haar focus op groei en ontwikkeling. Soms verloopt deze groei niet zo vanzelfsprekend en kan je je zorgen maken of heb je vragen.

Bijkomend biedt haar opleiding tot gezinstherapeut een systemisch blik: gezinnen en andere systemen (school, familie, vrienden…) hebben haar altijd geboeid. Mensen gaan steeds in interactie en beïnvloeden elkaar, op een positieve en ondersteunende manier, maar soms ook niet. Als gezin is het mogelijk dat je in een negatieve spiraal terechtkomt. Of soms heb je vragen over hoe je elkaar kunt ondersteunen in een moeilijke periode. Stilstaan bij de huidige situatie, of alternatieven bekijken, kan een nieuw perspectief bieden.

Aanmeldingsvragen kunnen zeer uiteenlopend zijn: opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, depressie, rouw, (v)echtscheiding, faseproblematiek, trauma, ontwikkelingsstoornissen (ass, adhd…), verstandelijke beperking, etc. Samen met jullie gaat ze kijken waar jullie op botsen, en waar jullie naartoe willen.

Een aantal voorbeelden van aanmeldingsvragen zijn: Is het normaal dat mijn kleuter zoveel driftbuien heeft? Is het gezond dat mijn tiener dagelijks 6u speelt op de gameconsole? Moet ik me zorgen maken dat mijn dochter nog steeds in rouw is na al die maanden? Onze omgeving spreekt over een mogelijke diagnose. Wat kan ik hiermee?

Nele is lid van VVO met erkenningsnummer VVO1910558. Daarnaast is zij tevens lid van de BVRGS met lidnummer 13020.

Opgelet: sommige mutualiteiten voorzien een (gedeeltelijke) terugbetaling voor kinderen er jongeren. U kunt zich informeren bij de mutualiteit zelf, of u kunt Nele contacteren.

Gsm nummer: 0498 40 84 19
Mail: geladi.nele@gmail.com