Recent berichtte de pers over uitbreiding van terugbetaling van psychologische zorg vanaf september.

Er zal daarbij onderscheid gemaakt worden tussen eerstelijnszorg (die rechtstreeks toegankelijk is) en gespecialiseerde zorg (waarbij toegang wordt verleend via een functioneel bilan).

De concrete uitwerking hiervan is voor ons als beroepsgroep nog onvoldoende duidelijk en zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt. Bijkomend weten we nog niet welke psychologen/ orthopedagogen kunnen deelnemen aan deze conventie.

Helaas kunnen we bijgevolg op dit ogenblik onvoldoende duidelijkheid geven bij vragen over de mogelijkheden voor (opstart van) terugbetaling.

We verwachten meer duidelijkheid in de loop van september of oktober en zullen u spoedig verder informeren.

Vriendelijke groeten,

Team Manshoven