Tarieven en annulatievoorwaarden

Individuele therapie (1 uur): 65 of 70 euro (afhankelijk van het specialisme)

Onze tarieven zijn op voorhand vastgelegd. U kan na uw consultatie contant of via overschrijving betalen.

Wij doen ons uiterste best om wachttijden te vermijden. Daarom vragen wij u om tijdig te verwittigen indien u niet op uw afspraak kunt komen, zodat wij daarmee rekening mee kunnen houden in onze planning. U kunt annuleren per telefoon (sms werkt het snelst) en e-mail.

Het annuleren van een afspraak kan kosteloos tot maximum 48 uur op voorhand. Wanneer u niet verwittigt, dient u de gemaakte afspraak voor 100 % te vergoeden. Voor laattijdig geannuleerde afspraken, wordt een vergoeding van 30 euro in rekening gebracht.

Terugbetalingen door de mutualiteit

Ondanks de hoopvolle aankondiging in mei 2018 door de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, over de terugbetaling van psychologische consulten lichten wij u graag in waarom u in deze praktijk niet kunt genieten van deze terugbetaling.

Allereerst is dit terugbetalingsproject een proefproject dat:

  • een zeer beperkt budget kent;
  • slechts 4 sessies voorziet met maximaal een eenmalige verlenging;
  • beperkt blijft tot de leeftijd 18 tot 64 jaar;
  • enkel geldt voor klachten van angst, depressie en alcoholmisbruik;
  • enkel kan op doorverwijzing van een huisarts of psychiater.

In samenspraak met de Vlaamse beroepsvereniging voor psychologen (VVKP) werd er daarom beslist:

  • om het beperkte budget te besteden aan zij die het op dit moment het hardste nodig hebben, namelijk de meest kwetsbare doelgroepen in onze samenleving;
  • om de terugbetaalde sessies te organiseren op specifieke en gecentraliseerde locaties die ter beschikking worden gesteld door de partners in de geestelijke gezondheidszorg;
  • om de zelfstandige praktijken voorlopig uit deze terugbetaling te halen aangezien zij onmogelijk kwaliteitsvolle zorg kunnen leveren binnen dit beperkte budget.

In de toekomst:

  • blijven wij ijveren (samen met de beroepsvereniging VVKP) voor een volledige terugbetaling van de hulp die wij verlenen voor de hele bevolking en dus ook voor u;
  • in afwachting daarvan kunt u terecht aan de gebruikelijke voorwaarden zoals voorheen.

De meeste mutualiteiten voorzien reeds in een beperkte terugbetaling van onze hulp. Informeer bij uw ziekenfonds omtrent de voorwaarden en mogelijkheden.

Meer info

Momenteel geven consultaties bij een psycholoog/psychotherapeut geen recht op terugbetaling door het RIZIV. In sommige gevallen geldt een gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit. Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt, dient u zich te informeren bij uw mutualiteit.

Daarnaast kan het in bepaalde gevallen zinvol zijn om uw hospitalisatieverzekering te raadplegen, gezien er soms een terugbetaling wordt voorzien voor ambulante nazorg.