Systeemtherapie wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd.

Men bekijkt een individu, en een aanmeldingsvraag, binnen een systeem. Van zodra je in relatie staat tot andere mensen (ook al zijn ze afwezig), maak je deel uit van een systeem: gezin, school, werk, etc. Elke relatie brengt andere dynamieken en rollen met zich mee en deze beïnvloeden ons ook als mens. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Eén van de grondbeginselen van systeemtherapie is dat we steeds communiceren, zelfs wanneer we zwijgen. Wanneer we naar (kleine) kinderen kijken, zien we duidelijk dat we ook kunnen communiceren via gedrag. Dit geldt evenzeer voor volwassenen. Stress, agressie, relatieproblemen, angst, etc. Dit gedrag kunnen we zien als een symptoom. Vervolgens gaan we verder kijken dat dit symptoom. We kijken naar het hele beeld: problemen, krachten, mogelijkheden etc.

De systeemtherapeut werkt met een (sub)systeem, individueel, of afwisselend. Er is geen vaste procedure binnen de systeemtherapie; het verloop (wie is aanwezig, timing, inhoud, etc.), wordt samen met de cliënt afgestemd.