• Individuele therapie (1 uur): 60 euro

Betalen kan contant aan aan het einde van het gesprek (er is geen bankcontact) dan wel via overschrijving.

Gelieve tijdig te verwittigen indien u verhinderd bent! Indien u een afspraak niet kan nakomen zullen de kosten hiervoor niet aangerekend worden indien u minstens 24 uur op voorhand verwittigt.

Momenteel geven consultaties bij een psycholoog-psychotherapeut geen recht op terugbetaling door het Riziv. In sommige gevallen geldt een gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit. Informeer bij uw mutualiteit om te weten of u hiervoor in aanmerking komt.Daarnaast kan het in bepaalde gevallen zinvol zijn om uw hospitalisatieverzekering te raadplegen, gezien er soms een terugbetaling wordt voorzien voor ambulante nazorg.

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht op de site van de Vlaamse en Nederlandse vereniging voor Gedragstherapie:

www.vvgt.be
www.vgct.nl